Testområden
 

Finlands testområden och -omgivningar

På kartan har märkts öppna testområden och -omgivningar, där trafikens digitala lösningar kan testas och utvecklas, samt samarbete med olika aktörer kan startas.

Nationella nätverk och testomgivningar

 

ITS Finland

ITS Finland agerar som ett samarbetsforum för utvecklandet av intelligent trafik och transport, och den samlar ihop aktörerna från förvaltningen, utforskningen och företagslivet.

UAS Centre Finland

UAS Centre Finland har för uppgift att erbjuda information och kunskap samt projektstyrning för inhemska och utländska aktörer.

UAS Centre Finland agerar i hela Finland, och dess mål är att hitta den bästa lösningen till problemet som tjänstens beställare har. UAS Centre Finland anlägger en testomgivning i det ställe som kunden väljer, och hjälper med planeringen av luftfartygens opererande. Val och installering av sensorer samt analys av data görs i samarbete med partnernätverket. Centret agerar också som representant för olika obemannade luftfartygssystem i Finland, och via centret är det möjligt att få omfattande försäkringstjänster för både system och sensorer. Utbildningsmaterial kombinerad med UAS Centre Finlands försäkringstjänster ger möjligheten att också agera annanstans än i Finland.

Centrets mål är flexibel användning av luftrummet, där bemannade och obemannade luftfartyg agerar tryggt i ett och samma luftrum. Centrets vision är att utveckla det mest utmanande delområdet inom den obemannade luftfarten, BVLOS-flygverksamheten, för att åstadkomma kostnadseffektiv affärsverksamhet till exempel vid ibruktagning av frakttransport. Centret har flera årtiondes erfarenhet inom bruksflyg, vilket ger en stadig grund för en fungerande tjänst.

Centret har många projekt och innovationer i vardande. Centret är alltid intresserat av nya samarbetspartners.

 

 Testområden:

 1. Aurora, Muonio
 2. E75 Stargate, Sodankylä
 3. ITS Factory, Tampere
 4. Kymiring, Iitti
 5. Living Lab Helsinki, Helsinki
 6. Number 9, Karstula
 7. Ouluzone, Oulu
 8. Suomen kasvukäytävä, Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Seinäjoki
 9. Salon testiympäristö
 10. "Jaakonmeri"

På kartan i blått:

5G Test Network Finland

 • 5GTN+, Oulu
 • CORNET, Ylivieska
 • WIVE, Turku ja Espoo
 • Take-5, Espoo
 
 

 

Sidan uppdaterad 29.03.2018