Project och försök

 

 

Projekt, försök och tjänster

Arctic Challenge

I Arctic Challenge -projektet forskas lösningar för automatbilar och intelligent infrastruktur, och dess funktionalitet testas genom fältförsök i Lappland. Arctic Challenge ordnas som en del av Aurora-projektet.

 

NordicWay2

NordicWay-projektet är dels preparation för nya sorters tjänster inom trafiken och vägtrafikens automation. Samtidigt testas lämpligheten av Finlands mobilnätverk för denna sorts användning.

 

BOMAAS

Tekes, FLOU Solutions Oy och Tammerfors universitet förverkligar ett forsknings- och utvecklingsprojekt, där upprättas en öppen, av underlägg oberoende definition om gränsyta för nya mobilitetstjänster.

Lue lisää...

 

Föli

Åbo regiontrafik FÖLI är Åbo regionens gemensamma kollektivtrafik, där förflyttning är lätt och förmånligt, oberoende av kommungränserna. Föli består av Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko.

 

GoParking

Flygparkeringen GoParking vid Helsingfors-Vanda börjar producera robotiklösningar för att tjäna passagerarna av Helsingfors-Vanda. Målet är att ta robotfordon i bruk i trafiken mellan Helsingfors-Vanda flygfältets terminaler och flygplatsparkeringsområden.

Lue lisää...

 

Joukkoliikenteen työmatkapilotti Turku-Uusikaupunki

Det startande kollektivtrafikförsöket mellan Åbo och Nystad stöder smidig mobilitet av arbetskraft. Bakom projektet är NTM-centralen i Egentliga Finland, Valmet Automotive och Åbo stad.

Lue lisää...

 
 

Kätevä

Kätevä Seinäjoki –försöket (11/2016–4/2017) erbjöd tre olika alternativ mobilitetspaket. Samlade tjänsten bestod av stadens lokaltrafik, Kutsu-bussen samt förnyade taxitjänster. Tjänstens grundtanke var att kunden valde det lämpligaste paketet för sig själv och betalde tjänstepaketets månadsavgift. I gengäld fick kunden förmånligare mobilitetstjänster.

Lue lisää...
 

Statsunderstödsprojekt för styrning av mobilitet för år 2017

Lue lisää...

 

Living Lab Bus

Living Lab Bus –projektet, som VTT koordinerar, genomdriver en innovations- och försöksomgivning för nya teknologier och tjänster genom att använda inhemska eldrivna bussar som konkretiska plattformar. Innovations- och försöksomgivningen

Lue lisää...

 

MAASiFiE

I det två-åriga (2015–2017) projektet MAASiFiE, Mobility As A Service For Linking Europe, utreds i tillägg till mobilitetstjänster också möjligheter för sammanförande av person- och godstransport, speciellt i städer och glest bebyggda områden.

Lue lisää...

 

Nordic Way

NordicWay-projektet är dels preparation för nya sorters tjänster inom trafiken och vägtrafikens automation. Samtidigt testas lämpligheten av Finlands mobilnätverk för denna sorts användning.

www.nordicway.net

Lue lisää...

 

Porokello

Porokello är administrerad av NTM-centralen i Lappland, och den är ett forsknings- och utvecklingsprojekt, där en ny tjänst för intelligenta trafiken skapas genom att utnyttja mobilteknologi.

I tjänsten kan en yrkeschaufför sända varningar till andra väganvändare om renar som rör sig på vägen. När en förare får en varning till sitt navigeringssystem eller mobilapplikation, får föraren vetskap om att särskild vaksamhet bör visas på området.

Lue lisää...

 

Robusta

ROBUSTA develops novel approaches to the transportation automatisation. The project will test and study technologies that enable to remove the human operator from the bus and to put him in the control room responsible of multiple buses. Key objective is to create a remote drive system that allows the use of semi-autonomous buses, and later other autonomous vehicles in urban traffic conditions.

Further information...

 

SOHJOA

SOHJOA-projektet är en del av 6Aika-strategin, som är gemensam för Finlands sex största städer. I strategin utvecklas öppnare och mer intelligenta tjänster. Målet är att generera ny kunskap, affärsverksamhet och nya arbetsplatser till Finland. Metropolias branschövergripande projektpartners är Aalto-universitetet, Forum Virium Helsingfors, Lantmäteriverket och Tammerfors tekniska universitet.

Drift av automatfordon i finländska förhållanden testas som del av NordicWay-projektet, som Trafikverket och Trafi. I projektet görs det förberedelser för nya tjänster inom trafiken och automation av vägtrafiken.

Lue lisää...

 

SPEYS

Möjliggör dynamisk manövrering av person- och godstrafik över gränserna av verksamhetsfält.

Lue lisää...

 

T&k-projekt gällande styrning av jobbplatsernas mobilitet

Målet med styrning av jobbplatsernas mobilitet är att påverka de anställdas val av fortskaffningsmedel genom att uppmuntra användandet av hållbara alternativ.

Trafikverket, Sitra, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Kunnossa kaiken ikää –programmet öppnade finansieringsansökan för projekt av T&K-karaktär för året 2017. Ansökningsprocessen koordineras av Motiva på uppdrag av finansierarna.

Lue lisää..

 

Urban Auto Test

Finland's regulation allows already at this point to test automated driving. VTT Technical Research Centre of Finland and a consortium of industrial partners , supported by local and national authorities (the City of Tampere and Trafi), have set up the UrbanAutoTest project, which has as main objective to facilitate companies to develop and test connected and automated driving functionalities.

Further information...

 

Vamos

Value adding solutions, shared mobility and parking solutions. Scenario: Travel Chain from Turku to Ylläs.

Further information...

Contact details: Raine Hautala,

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 29.03.2018