Nyhet
 

Finland blir en internationell hubb för godslogistiken mellan öst och väst

2018-07-06 14:00

Corridor as a Service (CaaS) är ett samarbetsprojekt mellan den offentliga och privata sektorn i syfte att utveckla godslogistiken och nya logistiktjänster. I Kouvola undertecknades idag ett intentionsavtal mellan Trafi, Kouvola Innovation Oy och Vediafi.

Intentionsavtalet syftar till att inom ramen för projektet Nordic Silkway CaaS skapa ett ekosystem som utgör grunden för en smartkorridor för att effektivisera handeln mellan öst och väst. Att hitta lösningar på logistiska utmaningar hjälper till att öka företagens konkurrenskraft och därmed i slutändan även medborgarnas välfärd.

Corridor as a Service gör det möjligt att utnyttja logistikkedjornas dataströmmar i det gemensamma ekosystemet mellan den privata och den offentliga sektorn samt effektivisera godslogistiken. Ekosystemet erbjuder även en möjlighet att utveckla befintlig och ny affärsverksamhet, effektivisera godstransporter och nätverka i ett gemensamt ekosystem”, berättar data- och kunskapsdirektör Juha Kenraali på Trafi.

Nya logistiska möjligheter för marknaden mellan Europa och Asien

Vedia-CaaS-Net är den första operatören för CaaS-tjänster som skapar en digital handelsplats där transporter kan ske effektivare, snabbare och förmånligare. Samarbetet med Kouvola Innovation öppnar nya logistiska möjligheter för spårtjänster mellan Kouvola och Xian och den växande handeln till Europa och Asien via Finlands land-, luft- och sjöförbindelser”, berättar projektchef Matti Lankinen på Vediafi.

Kouvola Innovation tillför projektet en tjänst där gods mellan Kouvola och Xian kan fraktas på spårförbindelser med hjälp av digitala tjänster. Tillväxtcentra i Kina kan medföra stora möjligheter för finskt näringsliv”, konstaterar sakkunnig Mika Lammi på Kouvola Innovation.

Projektet Nordic Silkway CaaS är en del av ekosystemet Corridor as a Service som från offentligt håll samordnas av Trafiklabbet i Trafis regi. Dessutom deltar Kommunikationsministeriet, Trafikverket, Meteorologiska institutet, Kommunikationsverket och Tullen samt forskningsaktörer såsom VTT Ab och företag såsom Vediafi, Dynniq, Infotripla och Indagon. Bland deltagarna finns även städerna Vanda, Åbo, Tammerfors och Imatra samt nätverket Suomen Kasvukäytävä, Pohjoinen Kasvuvyöhyke, Pohjois-Karjalan liitto och YTL ry.

Trafiklabbet är ett forum som främjar försök och som samordnas av Trafi. Trafiklabbet är en paraplyorganisation för aktörer som skapar och utvecklar nya mobilitetstjänster och för utveckling. Mer information: www.trafiklab.fi Twitter @liikennelabra

Trafi:
data- och kunskapsdirektör Juha Kenraali, tfn 040 557 8903, juha.kenraali(at)trafi.fi, Twitter @JuhaKenraali


Vediafi:
projektchef Matti Lankinen, tfn 050 557 1152, matti.lankinen(at)vedia.fi, Twitter @matti_lankinen


Kouvola Innovation:
sakkunnig Mika Lammi, tfn +358 20 615 6624, mika.lammi(at)kinno.fi